Uvjeti korištenja


1. UVOD
Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na korištenje webshop-a Mayoko, i internet domene www.mayoko.hr  (u daljnjem tekstu: Uvjeti).
Web stranice kao i ostale usluge webshop-a Mayoko mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovim Uvjetima utvrđenim uvjetima i pravilima.  Korištenjem webshop-a obvezujete se poštivati ove Uvjete.
Ako se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja webshop-a Mayoko, molimo Vas nemojte koristiti mrežne stranice webshop-a Mayoko.
Ovi Uvjeti i pravila korištenja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja trebali posjetiti kod svake posjete internet stranicama Mayoko webshop-a. Ako mrežne stranice Mayoko webshop-a nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Mayoko webshop-a. Tvrtka Mayoko neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena internet sadržaja.
 Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Uvjeta ili Politika privatnosti, možete nam se obratiti putem obrasca za kontakt. Ugovor (kako je definiran u nastavku) može se izvoditi po vašem izboru na bilo kojem jeziku dostupnom na ovoj mrežnoj stranici.

2. PODACI o PRODAVATELJU
Prodaju robe na ovoj mrežnoj stranici pod nazivom MAYOKO obavlja hrvatska tvrtka Mayoko d.o.o. s registriranom adresom Lička 26/A, Vodice, e-adresom: info@mayoko.hr, telefonskim brojem 00385 22 216 634, upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru pod brojem MBS: 110075942, osobni identifikacijski broj (OIB): 11653662806 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj). Iznos temeljnog kapitala društva : 20.000,00 kuna, koji je uplaćen u cijelosti. Član Uprave: Ivana Lemac Madžar.
Tvrtka i sjedište pravne osobe kod koje se vode računi i brojevi tih računa: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb – HR3223600001102651465

 3. VAŠI PODACI I VAŠI POSJETI OVOJ MREŽNOJ STRANICI
Informacije ili osobni podaci koje ste nam dostavili obrađuju se u skladu s politikama zaštite privatnosti. Prilikom korištenja ovom mrežnom stranicom suglasni ste s obradom tih informacija i podataka te izjavljujete da su sve navedene informacije i detalji točni i istiniti.
Korištenjem ovom mrežnom stranicom i obavljanjem narudžbi na njoj suglasni ste s time da:
se koristite ovom mrežnom stranicom isključivo za upite i pravno valjane narudžbe.
ne izvršavate pogrešne ili lažne narudžbe. Ako opravdano Nam pružite točne i istinite informacije o svojoj e-adresi, poštanskoj adresi i/ili kontaktnim podacima.
Također ste suglasni s tim da ove podatke možemo upotrijebiti kako bismo vam se obratili ako to bude potrebno zbog vaše narudžbe (vidi Politiku privatnosti). 
Ako nam ne pružite sve potrebne podatke, ne možemo obraditi vašu narudžbu. Naručivanjem na ovoj mrežnoj stranici izjavljujete da ste stariji od 18 godina i da imate zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.
  
4. UVJETI KUPNJE
Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Uvjeti kupnje uključuju registraciju, naručivanje robe, otpremu, plaćanje, preuzimanje te povrat/reklamaciju.
Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno ovi Uvjeti objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, osobito u dijelu kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu. Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA (N.N. 41/14 , glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu).

Kupac – potrošač
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Pravna i fizička osoba, koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podatka te naručila proizvod ili uslugu.
Korištenje usluga Mayoko webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i /ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenje, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Cijene
Sve cijene svih proizvoda su maloprodajne cijene (MPC), izražene u hrvatskim kunama.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također je ovlašten, bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti jasno naznačeno prije same kupovine.
Neovisno od prethodne točke ovih Uvjeta, svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri izradi web narudžbe.
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za pojedini proizvod, skupinu proizvoda, sve proizvode ili skupinu potrošača u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA te također bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za Posebne oblike prodaje u skladu sa navedenim zakonom. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
Tvrtka Mayoko d.o.o. će u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje i visina popusta. Neće se primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.
U skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA odobreno je:
Posebni oblici prodaje” i “Akcije” – na internetu definirane su u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČAU cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se iskazuju u procesu narudžbe robe.
 
Vrijednost narudžbe i dodatni troškovi


Mayoko zadržava pravo određivanja maksimalne vrijednosti jedne pošiljke.
 
Fotografije i opisi
Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.mayoko.hr. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmjeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost
Mayoko d.o.o. sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na www.mayoko.hr u dobroj namjeri kako bi se kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. detaljno provjeravaju.
 
Ugovor
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama..
Ugovor mora sadržavati informacije o:
imenu ili nazivu tvrtke, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj Potrošač može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene u polju “kontakt”
proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu glavnim svojstvima proizvoda ili usluge cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja
troškovima dostave proizvoda
načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge
uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava Kupaca na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. i 74. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, te obrascu za jednokratni raskid ugovora
situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora
o tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način
o tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac biti dužan platiti Prodavatelju razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifiU razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu , a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti Potrošaču/Kupcu, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju (papir, elektronička pošta).

 REGISTRACIJA
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: info@mayoko.hr ili putem telefona:
+ 385 22 216 634, +385 99 446 5548.
Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.
 
NARUČIVANJE ROBE 
Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „Dodajte u košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“ (checkout procedura).
Mayoko webshop omogućuje kupovinu na www.mayoko.hr kupnju registriranim korisnicima i korisnicima koji se registriraju kao gosti.

Naglašavamo da kupnja pruža dodatne mogućnosti kao što su:

- Pregled prošlih narudžbi
- Izmjena podataka korisničkog računa
- Listu želja
- Spremanje dodatne adrese za dostavu

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete e-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Mayoko d.o.o. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.
Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite:
- Da li je poruka u Vašem Junk/Spam folderu
- Da li je Vaš mailbox pun
- Da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranicu Mayoko webshop-a te u tom slučaju ponovite proces naručivanja. 

Mayoko d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama iz koje se dostavlja na adresu kupca. Ukoliko Mayoko d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Internetska trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na www.mayoko.hr kao gost ili kao registrirani korisnik. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Mayoko d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, potvrdom narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.mayoko.hr internetske trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe – web trgovina i/ili telefona s ljudskim posredovanjem.

ODBIJANJE OBRADE NARUDŽBE
Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s Mayoko mrežne stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o narudžbi. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku. Ne odgovaramo vama ni bilo kojoj trećoj strani za uklanjanje bilo kojeg proizvoda s Mayoko mrežne stranice, niti za uklanjanje ili izmjenu materijala ili sadržaj s mrežne stranice, niti za prekid obrade narudžbe nakon što smo poslali Potvrdu o narudžbi.

PLAĆANJE ROBE
Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od načina plaćanja navedenih na stranicama Mayoko webshop-a pod „UVJETI PLAĆANJA“.
Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama webshopa pod „UVJETI DOSTAVE“.

OTPREMA ROBE
Nakon primitka obavijesti o potvrdi uplate rok isporuke opreme koje se dostavljaju na kopno dostavljamo u roku 3-7 radna dana, u periodu od 08:00 do 16:00 sati, dok je dostava na otoke i rijetko naseljena područja prema posebno utvrđenom rasporedu dostava, a informacije o dostavi na određeno područje možete zatražiti na mail: info@mayoko.hr. Dostava je moguća najranije idući dan od dana uplaćene narudžbe. Ukoliko je uplata/narudžba vidljiva do 11 sati radnim danom, narudžbu otpremamo isti dan.
Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti uz odgovarajući zapisnik te odbiti primiti oštećenu pošiljku
Uslugu dostave proizvoda naručenih putem webshop-a obavljaju dostavne službe s kojima tvrtka Mayoko d.o.o. ima sklopljen ugovor (Intereuropa, HP Express). Usluga dostave se naplaćuje po cjeniku iskazanom u procesu narudžbe. Brzina dostave ovisi o raspoloživosti robe koja se naručuje i adresi dostave. Web shop narudžbe i usluge dostave ne vrijede za inozemstvo – narudžbe prihvaćamo i obrađujemo samo za adrese u Republici Hrvatskoj.Tvrtka Mayoko d.o.o. se obvezuje u navedenom maksimalnom roku koji kreće nakon plaćanja, isporučiti ispravnu naručenu robu. Naručenu robu možete preuzeti osobno ukoliko se nalazite u Vodicama, a u ostalim slučajevima, isporuka se vrši dostavnim službama prema važećem cjeniku.
Sve narudžbe proizvoda ovise o dostupnosti. U skladu s tim zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos.
Osim u izvanrednim okolnostima, nastojat ćemo isporučiti prije datuma navedenog u “Potvrdi o narudžbi” putem elektroničke pošte. No, ipak može doći do kašnjenja zbog nepredviđenih okolnosti ili zone dostave. Za potrebe ovih Uvjeta, „dostava” se smatra izvršenom ili se narudžba smatra „dostavljenom” čim vi ili treća strana koju ste naveli stekne fizički posjed robe, što se dokazuje potpisivanjem potvrde o primitku narudžbe na navedenoj adresi isporuke.

 NEMOGUĆNOST DOSTAVE
Ako ne možemo dostaviti vašu narudžbu, nastojat ćemo pronaći sigurno mjesto na kojem je možemo ostaviti. Ako ne pronađemo sigurno mjesto, vratit ćemo narudžbu u svoje skladište. Osim toga ćemo vam ostaviti obavijest navodeći gdje se vaša narudžba nalazi i što trebate učiniti da vam se ponovno dostavi. Ako u dogovoreno vrijeme nećete biti na mjestu isporuke, molimo vas da kontaktirate s nama kako bismo organizirali dostavu neki drugi dan. Ako unutar 30 dana od datuma dostupnosti narudžbe za dostavu nije bilo moguće izvršiti dostavu iz razloga za koje mi nismo odgovorni, pretpostavit ćemo da želite raskinuti Ugovor te ćemo ga poništiti. Kao rezultat raskida Ugovora, vratit ćemo vam sve primljene uplate, uključujući troškove dostave (osim za dodatne troškove koji nastanu zbog vašeg izbora načina isporuke, a koji se razlikuje od običnog načina isporuke koji nudimo), bez ikakvih odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma raskida Ugovora. Imajte na umu da imamo pravo zaračunati vam eventualne dodatne transportne troškove nastale zbog raskida Ugovora.

PRENOŠENJE RIZIKA I VLASNIŠTVA PROIZVODA
Odgovornost za proizvode vi preuzimate od trenutka dostave kao što je navedeno u članku 9. Vlasništvo nad proizvodima vi preuzimate nakon što smo primili sve dospjele iznose, uključujući troškove dostave, ili u trenutku dostave (kako je određeno člankom 9), ako bi se ona izvršila kasnije.

POVRAT/REKLAMACIJA ROBE
U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Mayoko d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.
Prije samog sklapanja Ugovora, Kupac ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na Informacije za kupce koji se nalaze na dnu stranice (obavijest iz članka 57. st. 1. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine, br. 41/2014), ove Uvjete, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA).
Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Mayoko d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu ovih Uvjeta.
Izjava se šalje poštom (na Mayoko d.o.o., Ćirila i Metoda 11, 22211 Vodice), ili elektroničkom poštom na info@mayoko.hr . U njoj je potrebno navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa, ili adresu e-pošte.
Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Mayoko d.o.o. zaprimi od Kupca odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.
Kupac je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Mayoko d.o.o., Ćirila i Metoda 11, 22211 Vodice, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam. Kupca se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 022/216-634 ili se javi na info@mayoko.hr  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka Mayoko d.o.o. Kupca će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.
 
5. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU
Registracijom na Mayoko webshopu dajem suglasnost da Mayoko d.o.o., i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.
Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Mayoko d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Mayoko d.o.o. i partnera za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.
Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).
Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Mayoko webshop-a telefonskim putem ili putem e-maila.
Mayoko webshop koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.
Sukladno ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, Kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@mayoko.hr.
 
6. SIGURNOST I ZAŠTITA PODATAKA
Prilikom registracije u Mayoko webshop biti ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem telefona +385 22 216 634 ili putem e-maila: info@mayoko.hr , a kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke.
Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Mayoko ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.
 
7. VANJSKE USLUGE

Usluge koje Vam pruža Mayoko webshop ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Mayoko nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja Internet stranica.
 
8. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Sadržaj Mayoko webshop-a je zaštićen i Mayoko d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Mayoko webshop-a morate prethodno kontaktirati Mayoko d.o.o. putem e-mail adrese info@mayoko.hr.

9. DOSTUPNOST MAYOKO WEBSHOP-A
Iako Vam Mayoko nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Mayoko ne može garantirati da će usluge na Mayoko webshop-u odgovarati Vašim potrebama.
Pristup na internetske stranice Mayoko webshop-a (http://www.mayoko.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

10. POVEZANE INTERNET STRANICE
Internet stranica Mayoko webshop-a uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Mayoko-a, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Mayoko nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.
Dio internet stranica Mayoko webshop-a predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Mayoko d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

11. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
Zadržavamo pravo ponude različitih promotivnih aktivnosti različitim kupcima Mayoko webshop-a. 

12. ARTIKLI
Mayoko d.o.o. zadržava pravo ograničavanja maksimalne količine za narudžbu istovjetnog artikla.
Slike artikala su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.
Cijene artikala na Mayoko webshop-u iskazane su s PDV-om.
Mayoko d.o.o. zadržava pravo izmjene ponuđenih proizvoda za dostavu poštanskim putem u bilo kojem trenutku.

13. NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje je moguće virmanski te kartičnim putem. Za više informacija pogledajte UVJETE PLAĆANJA na web stranici Mayoko.

14. RJEŠAVANJE SPOROVA
Eventualne sporove prodavatelj i Kupac nastojiti će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležane je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
 
Pogledani proizvodi
  • {{product.Savings_percentage_print}}
  • NOVO
ESIF Financijski instrumenti Europska unija
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"
Mayoko
© Sva prava pridržana
Globaldizajn